NASLOVNA arrow EKOLOGIJA

Ekologija i Duga d.o.o. PDF Ispis E-mail

 

  

   *Tvrtka Duga d.o.o. Biograci bavi se selektivnim prikupljanjem sekundarnih sirovina te kontinuirano ulaze nova sredstva u razvoj ove djelatnosti.  Dosadasnje ulaganje potpomoglo je prosirenju broja korisnika nasih usluga i uvelike ocuvalo kako prostor na deponiji otpada tako i smanjilo troskove prikupljanja i odlaganja otpada na deponijama.
   *U proteklom periodu bavljenja ovom djelatnosti biljezimo stalan rast prikupljenih kolicina sekundarnih sirovina ( prosjecno za 19% ). Ova cinjenica je dovoljan pokazatelj uspjesnog organiziranja djelatnosti s ciljem ocuvanja okolisa i smanjenjem otpada na odlagalistima otpada.
   *Poduzece posjeduje najmoderniji reciklazni centar sa povrsinom 1200 m2 zatvorenog  prostora i sukladno potrebama odgovarajuce uvjete za  oporabu  kako iskoristivog tako i opasnog materijala i posluje po nacelima europskih standarda , kako u nacinu organiziranja obavljanja djelatnosti iz  ekologije tako i u odabiru opreme za obavljanje iste. 

   *Sva oprema je nabavljena po vazecim standardima EU i po kriterijima koje treba zadovoljiti  za  potrebe korisnika nasih usluga .
Poduzece ima tehnicku opremu i specijalna vozila za obavljanje ovakvih djelatnosti, kao i osposobljene djelatnike, koji rade na oporabi i pripremi iskoristivog otpada.

   *Svim trgovinama poduzece DUGA d.o.o.  osigurava spremnik odgovarajuce zapremine, kako bi pravilno odlozili papir i najlon. Veći proizvodjaci otpadnog papira i folije dobivaju vertikalne prese i kontejner kako bi se u sto manjem volumenu navedeni otpad zbrinuo do konacne selekcije.